Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Havarijné poistenie

Hľadáte lacné havarijné poistenie? Pravdou je, že takéto už dnes klient nájde len výnimočne. Z roka na rok možno sledovať zvyšovanie cien poistenia, či už kvôli zmenám legislatívy ale najmä škodovosti v segmente. V porovnaní s rizikami, ktoré striehnu na motoristov možno väčšinu havarijných poistiek, najmä pre tých skúsenejších a bezškodovejších vodičov, stále považovať za zaujímavú, a v nejednom prípade aj nevyhnutnú investíciu ochrany vozidla (napr. pri vinkulácii poistky).

Porovnajte si bezplatne a nezáväzne ceny kasko poistenia:

>>> online výpočet ceny havarijného poistenia

Havarijnú poistku si môžete ihneď aj uzavrieť.

  • havarijné poistenie kryje aj škody spôsobené vašim nespávnym konaním či nezisteným páchateľom
  • z havarijnej poistky vám poisťovňa preplatí aj rozbité čelné sklo, či poškodenie vozidla zverou alebo hlodavcami
  • vďaka bonusom a zľavám môžete získať lepšiu cenu poistenia
  • v prípade núdze využite asistečné služby poskytované k poisteniu, nezabudnite však kontaktovať asistenčnú službu vašej poisťovne

Pripomíname, že napriek tomu, že sa (aj ojazdené) vozidlo zvyčajne poisťuje na novú cenu (cenu nového vozidla), maximálne možné plnenie je limitované aktuálnou (všeobecnou) hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti. Poisťovne preplácajú opravu vozidla v nových cenách náhradných dielov. Z poistného plnenia je potrebné odpočítať spoluúčasť (pokiaľ nemáte poistenie bez spoluúčasti alebo s franšízou).

Máte uzatvorenú havarijnú poistku?

Prekalkulujte si cenu havarijnej poistky u nás, a ak je lacnejšia, resp. pre vás výhodnejšia, neváhajte nás kontaktovať. Výpoveď poistnej zmluvy vášho havarijného poistenia je potrebné podať minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

Kupujete auto na leasing?

Využite možnosť uzatvoriť havarijnú poistku výhodnejšie ako vám ju ponúka leasingová spoločnosť. Prepočítajte si celkové náklady na havarijné poistenie rozložené zvyčajne v mesačných splátkach leasingu a porovnajte s aktuálnou ponukou kasko poistenia.

Výpoveď havarijného poistenia

Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia je potrebné podať minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Havarijnú poistku môžete zrušiť aj do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Ďalšie možnosti výpovede havarijnej poistky nájdete v príslušných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach havarijného poistenia.