Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Cestovné poistenie

Poistite sa na dovolenku! Porovnanie desiatky ponúk poistenia, rýchle uzavretie cestovného poistenia s okamžitou platnosťou.

>>> vypočítať a uzavrieť cestovné poistenie

Ak sa čosi prihodí, nezabudnite:

  • kontaktovať asistenčnú službu (zoberte si so sebou asistenčnú kartu)
  • riadiť sa pokynmi asistenčnej služby
  • asistenčná služba je vám k dispozícii non-stop

Cestujete do zahraničia častejšie? Uzavrite cenovo výhodnejšie celoročné cestovné poistenie.