povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Výhody poistenia oproti konkurencii

V čom je uzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení cez nás iné oproti klasickým online poisteniam?

 • bielu kartu (potvrdenie o poistení) zasielame na e-mail tak ako konkurencia a navyše originál bielej karty nájdete do 24 hodín doručený aj vo vašej poštovej schránke
 • väčšina online poistení neponúka zelenú kartu (potvrdenie o poistení pre cesty do zahraničia), v prípade potreby od nás je zelená karta do 24 hodín doručená vo vašej poštovej schránke
 • zo skúseností klientov online poistky, drvivej väčšine, neprídu včas nové doklady k poisteniu (biela a zelená karta), keďže on-line doklady zaslané na e-mail majú zvyčajne len niekoľkodňovú platnosť, u nás promptné jednanie - od nás všetky doklady do 24 hodín priamo k vám domov, či kedykoľvek na požiadanie (pri strate, neaktuálnosti, nedoručeniu zo strany poisťovne apod.) ihneď vystavené a zaslané na vašu adresu
 • garantujeme rovnakú alebo ešte nižšiu cenu poistky ako ponúka porovnanie PZP na online poistných kalkulačkách a online poisteniach (vďaka službe "lacnejšie poistenie" alebo cez individuálnu ponuku cien poistenia máte možnosť získať ešte nižšiu cenu ako u konkurenčných online sprostredkovateľov poistenia)
 • platba poistného prevodom alebo šekom - poštovým peňažným poukazom, pričom šek obdržíte od nás v zásielke poštou
 • mať vlastného sprostredkovateľa poistenia aj na pomoc a riešenie poistných udalostí vrátane odborného poradenstva, obhajoby vašich záujmov voči poisťovni, nielen na uzatvorenie či aktualizáciu poistky, oceníte až vtedy, keď sa vám čosi prihodí

Tu uzatvoríte naše výhodné povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie (s najširšou ponukou kasko poistenia aj bez spoluúčasti).

Čo je a pre koho je PZP, pojmy PZP

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom poistený má právo, aby poisťovňa za neho poskytla poškodenému náhradu škody na zdraví a pri usmrtení, náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní oprávnených nárokov a ušlého zisku.

Povinnosť uzavrieť PZP má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

 • Poistník je ten, kto uzavrel s poisťovňou poistnú zmluvu PZP a platí poistné.
 • Poistený je ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie sa poistenie zodpovednosti za škodu vzťahuje.
 • Poškodený je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa zákona.
 • Vlastník motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená motorové vozidlo držať, užívať ho a nakladať s ním.
 • Držiteľ motorového vozidla je ten, kto je ako držiteľ zapísaný v technickom preukaze vozidla (osvedčení o evidencii).
 • Biela karta je potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, ktorý vydáva poisťovňa, vodič je povinný sa ňou preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky.
 • Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v zahraničí.
 • Poistnou udalosťouje vznik povinnosti poisťovne nahradiť vzniknutú škodu (poskytnúť poistné plnenie).

Poisťovne

Povinné zmluvné poistenie možno uzatvoriť v niektorej z poisťovní pôsobiacich na trhu PZP: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.; AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; ČSOB poisťovňa, a.s.; Generali Slovensko poisťovňa, a.s.; Genertel poisťovňa, a.s.; Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; Komunálna poisťovňa, a.s.; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a. s.; UNIQA poisťovňa, a.s.; Wűstenrot Poisťovňa, a.s.

Ďalšie zaujímavé weby: Bankový účet zadarmo. Rýchla pôžička online, Povinné zmluvné a havarijné poistenie v Brezne, Najlacnejšie poistenie auta, Online kasko poistenie, Výhodné havarijné poistky, Lacné PZP, Najlacnejšie havarijné poistenie.